Przejdź do treści

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego F.H.U. „Skarby Świata” Anny Wójcickiej znajdującego się pod adresem www.zdrowe-produkty.pl.

I. Postanowienia ogólne.

 1. Sklep internetowy z siedzibą w:
  FHU „Skarby Świata” Anna Stefania Wójcicka
  ul. Szlak 18/5a (róg ul. Długiej)
  31-161 Kraków
  NIP: 676-101-96-77
  Regon: 350049529
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.

II. Składanie zamówień.

 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego są cenami brutto i podane w PLN. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Koszty te wliczone są natomiast w kwotę pobrania.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany bez uprzedzenia cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych już do realizacji.
 3. Poprawnie złożone zamówienie powinno zawierać następujące dane:
 • nazwisko i imię zamawiającego,
 • dane adresowe,
 • telefon lub email (do weryfikacji zamówienia),
 • dokładne określenie produktu wraz z ceną.

III. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień.

 1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest przez automatyczną odpowiedź mailem na elektroniczny adres zamawiającego.
 2. W przeciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia, przeprowadzona zostaje jego weryfikacja. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub mailem.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień które niemożliwe są do telefonicznej lub mailowej weryfikacji z powodów, np. niemożliwości kontaktu z zamawiającym. Anulowanie nastąpi po 72 godzinach od momentu złożenia zamówienia.

IV. Dostawa zamówionych towarów.

 1. Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej „Siódemka” po uprzednim ustaleniu przez Klienta w formularzu zamówienia.
 2. Zamówienie realizowane jest w przeciągu 10 dni roboczych od momentu weryfikacji zamówienia.

V. Płatności.

 1. Zapłata za zamówione towary odbywa się:

przelewem na konto,
pobraniem przy odbiorze.

 1. Wysokość opłat reguluje strona Przesyłka
 2. Zamawiający z zagranicy pokrywa opłaty transferu pieniędzy swojego banku i banków obcych.

VI. Rękojmia i gwarancja.

 1. Wszystkie oferowane przez sklep towary są towarami fabrycznie nowymi oraz wolnymi od wad fizycznych i prawnych.
 2. Produkty posiadają roczną gwarancję, sprzedawcy, obowiązującą na terenie całej Polski na warunkach wynikających z Kodeksu Cywilnego.

VII. Zwroty towarów.

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów .
 1. Towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że znajduje się w oryginalnym opakowaniu, nie nosi śladów używania, posiada oryginalne metki producenta, nie posiada wad, z wyjątkiem stanowiących podstawę do reklamacji.
 2. Zwrotów należy dokonywać na adres:

Anna Wójcicka
ul. Szlak 18/5a
31-161 Kraków

W przypadku żądanego zwrotu pieniędzy, należy podać numer rachunku bankowego oraz pełny adres Banku, ponieważ zwroty pieniędzy dokonywane będą przelewem.

 1. Nie przyjmujemy zwrotu towarów za pobraniem.

VIII. Postanowienia końcowe.

 1. Dane osobowe Klientów podlegają ochronie zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności oraz nie będą udostępniane osobom trzecim.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r.
 3. Wszystkie towary do momentu ostatecznego i pełnego ich zapłacenia przez Klienta są własnością sklepu.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

RODO

Ochrona Danych Osobowych zgodna z rozporządzeniem unijnym RODO
Już 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać nowe, unijne przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym przygotowaliśmy dla Ciebie poniżej niezbędne informacje, z których się dowiesz, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa. Dziękujemy, że jesteś z nami, i życzymy udanych transakcji.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest F.H.U Skarby Świata Anna Stefania Wójcicka z siedzibą 31-161 Kraków, ul Szlak 18/5a e-mail: skarby_swiata@poczta.fm. Hosting: MIG hosting, www.natopie.pl
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas. Oto nasze dane kontaktowe: adres email, skarby_swiata@poczta.fm
adres pocztowy: F.H.U Skarby Świata Anna Stefania Wójcicka, 31-161 Kraków, ul Szlak 18/5a

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym sklepie internetowym lub podczas zakładania konta lub wraz ze skladaniem zamówienia drogą tefoniczną.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez F.H.U Skarby Świata Anna Stefania Wójcicka z siedzibą 31-161 Kraków, ul Szlak 18/5a?
Dane będą przetwarzane w celu dostawy zamówionego produktu,na podstawie zamówienia drogą email bądz telefoniczną.
Dane będą udostępniane firmie kurierskiej w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie i na czas realizajcji tej usługi.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podane przez Ciebie dane potrzebne są aby prawidłowo zrealizować usługę wysylki zamówionego przez Ciebie towaru , drogą email jak i drogą telefoniczną.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli wysłać Tobie zamówionego towaru.

Jakie masz uprawnienia wobec F.H.U Skarby Świata Anna Stefania Wójcicka z siedzibą 31-161 Kraków, ul Szlak 18/5a w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą udostępniane tylko firmie kurierskiej na czas realizowania Twojego zamówienia.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przechowywane na czas realizowania zamówienia i czas związany z ewentualną reklamacją lub do czasu zarządania przez Ciebie usunięcia danych osobowych.